IT Salarissen: In welke landen zijn de salarissen voor IT-developers het hoogst?

Apr 20, 2015

Klik hier voor de geüpdate versie in het Engels.

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat IT-salarissen veel verschillen van land tot land. Omdat IT-professionals vrijwel overal veelgevraagd zijn, kun je stellen dat het gemiddelde salaris van een softwareontwikkelaar in elk land hoger i s dan het gemiddelde inkomen. Is dat ook zo, en welke landen bieden de hoogste programmeur ssalarissen? Een recent onderzoek onderzocht dat.

De landen met de hoogste en de laagste IT-Salarissen

Heel voorspelbaar zijn de VS en de EU de regio’s waar softwareontwikkelaars veel verdienen. Het best betalende land is Zwitserland, met een gemid deld jaarlijks software-ontwikkelaarssalaris van $ 104.200. Zwitserland wordt gevolgd door Noorwegen met een programmeursloon van $ 81.400 per jaar, de Verenigde Staten met $ 76.000, Denemarken met $ 71.500, en Israël met een gemiddelde van $ 70.700 per jaar.

 

Ter vergelijking, het gemiddelde salaris van softwareont wikkelaars in Oekraïne is $ 25.200, maar dit is nog niet het laagst.

 

Hoe vergelijken IT-Salarissen zich met het gemiddelde inkomen in een land?

Uiteraard zijn het de Europese landen en Israël met het hoogste gemiddelde salaris voor softwareontwikkelaars, maar betekent dit ook dat dit de beste plekken zijn voor een programmeur om te wonen en te werken? Daarvoor moeten we het inkomen van programmeurs vergelijken met het gemiddelde salarissen in andere sectoren in dat land. Het salaris kan hoog zijn, maar als het lager is dan het gemiddelde, is het land uiteindelijk minder aantrekkelijk voor software-ontwikkelaars.

 

In Zwitserland, het land met de hoogste programmeurslo nen, is het gemiddelde jaarlijks inkomen $ 86.145. De $ 104.200 die software-ontwikkela ars verdienen, steken daar goed bij af. Verrassend genoeg ligt het salaris van in Noorwegen gevestigde ontwikkelaars onder het gemiddelde: $ 81.400, vergeleken met $ 99.574 per jaar. In de Verenigde Staten zijn de lonen van een programmeur ruim boven het gemiddelde, met een algemeen gemiddeld inkomen van $ 54.980. Hetzelfde geldt voor Denemarken, met zijn gemiddelde IT salaris van $ 71.500 en een gemiddeld inkomen van $ 61.889. Israëlische ontwikkelaars hebben het geluk van een gemiddeld salaris dat bijna het dubbele is van het gemiddelde inkomen in het land: $ 70.700 tegen $ 38.004.

 

Welk land het meest betaalt voor een software-ontwikkelaar wordt niet alleen bepaald door de hoogte van de IT-salarissen: Noorwegen heeft de op een na hoogste ontwikkelaarssalarissen, maar ze zijn nog steeds onder het landelijk gemiddelde. In Pakistan, daarentegen, waar de gemiddelde lonen van programmeurs tot de laagste behoren, verdienen software engineers ongeveer 5 keer zoveel als andere professionals. 

 

 

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

ЗберегтиЗберегти

Contacten

Leave this empty:

Bel ons

+31 (0) 75 302 0011

 

Zaandijkerweg 8
1521 AX Wormerveer
Nederland

 

Algemene Voorwaarden